Skip to content

 

Postanite naš partner!

Ako ste zainteresirani kontaktirajte nas putem e-mail adrese mtech@fsb.hr

Sponzori

Diamond

                                       Kontroltest International d.o.o.

Platinum

Gold

                      TechnoFita Adria d.o.o.

Silver

Medijski partneri

Suorganizator

  

Organizatori

CENI – Hrvatski centar za nerazorna ispitivanja – www.ceni.hr

HDMT – Hrvatsko društvo za materijale i tribologiju – www.hdmt.hr

HDTOIP – Hrvatsko društvo za toplinsku obradu i inženjerstvo površina www.hdtoip.hr

HDZAMA – Hrvatsko društvo za zaštitu materijalahdzama.fsb.hr