MTECH

MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O MATERIJALIMA
korozija, toplinska obrada, ispitivanje materijala i tribologija

 


Sa zadovoljstvom najavljujemo 3. Međunarodnu konferenciju o materijalima “MTECH 2021” koja će se održati u Amadria Resort-u

 u Šibeniku, od 6. do 9. listopada 2021. godine