Skip to content

Prema trenutačnom ograničenju obrasca za prijavu, molimo primite na znanje da je moguća prijava jednog rada vezano uz jednu adresu e-pošte (autora odgovornog za korespondenciju).
U slučaju prijave više radova, molimo koristite drugi e-mail (autora odgovornog za korespondenciju) ili kontaktirajte mtech@fsb.hr

Prijava cjelovitih radova

Zbornik radova biti će dostupan na početku konferencije.

Preuzmite upute za pisanje rada. (.docx 1MB)
Preuzmite podlogu za prezentaciju. (.pptx) 

Upute za poster:

Poster treba biti veličine 70×100 cm (orijentacija portret – okomito). Logo i naziv konferencije moraju biti vidljivi.

Datumi vezani za predaju Vašeg rada:
01.04.2023. rok za prijavu sažetka 
15.04.2023. potvrda o prihvaćanju sažetka
15.07.2023. produljenje roka za predaju cjelovitog rada