Skip to content

TEME

 • Korozija i metode zaštite od korozije
 • Materijali otporni na koroziju
 • Nerazorna i razorna ispitivanja materijala
 • Ispitivanje u eksplotacijskim uvjetima
 • Certifikacija i akreditacija
 • Mjeriteljstvo i osiguranje kvalitete
 • Materijali i procesi
 • Karakterizacija materijala
 • Nanomaterijali i nanotehnologije
 • Metalurgija
 • Trenje, trošenje i podmazivanje
 • Prevlake
 • Napredne metode modificiranja i prevlačenja površina
 • Toplinska obrada u vakuumu
 • Oprema za toplinsku obradu
 • Sredstva za gašenje i tehnologije gašenja
 • Matematičko modeliranje i simulacije procesa toplinske obrade

PROGRAMSKI  I ZNANSTVENI ODBOR

 • Ivan Stojanović (predsjednik)
 • Željko Alar
 • Božidar Matijević
 • Damir Markučič
 • Duško Pavletić (RITEH)
 • Angela Topić (FSR Mostar)
 • Danko Ćorić
 • Zdravko Schauperl
 • Suzana Jakovljević
 • Mateja Šnajdar Musa (UniRi)
 • Vesna Alar
 • Ivan Juraga
 • Helena Otmačić Ćurković (FKIT)
 • Marko Katić
 • Vinko Šimunović
 • Johann Wilhelm Erning (BAM)
 • Marijana Serdar
 • Ivica Kladarić (UNISB)
 • Ivan Samardžić (UNISB)

ORGANIZACIJSKI ODBOR

 • Marin Kurtela (predsjednik)
 • Morana Mihaljević
 • Matija Sakoman
 • Tamara Aleksandrov Fabijanić
 • Tihomir Polanović
 • Dalibor Viderščak
 • Tomislav Kezele
 • Miroslav Omelić
 • Dragutin Juraj
 • Bruno Židov
 • Izabela Martinez
 • Ivan Cindrić
 • Lara Janković
 • Lea Lokas
 • Martin Bilušić

STRUČNI ODBOR

 • Ante Dizdar (OPT d.o.o.)
 • Marko Rakvin (TUV NORD Adriatic)
 • Mladen Franjković (STSI)
 • Karla Rončević (Helios)
 • Ivana Radić Boršić (Cortec Corporation Europe)
 • Robert Iveković (IVEKOVIĆ-TZM)
 • Martin Miculinić (ZIT)
 • Branko Šeparović (Altmont)
 • Krešimir Kekez (PA-EL)

Kotizacije

 
 Rana uplata
do 10.9.2021.
Uplate nakon
10.9.2021.
Studenti50 €50 €
Doktorandi150 €200 €
Autori300 €350 €
Sudionici400 €450 €
Jednodnevna kotizacija200 €250 €

Izlet u Nacionalni park KRKA nije uključen u kotizaciju.

Važni datumi

01.05.2021.  rok za prijavu sažetka
15.05.2021.  potvrda prihvaćanja sažetka
31.08.2021.  produljenje roka za slanje cjelovitog rada
01.09.2021.  preliminarni program
15.09.2021.  rok za rane uplate kotizacija
15.09.2021.  cjeloviti program
15.09.2021.  rok do kojeg je zajamčena povlaštena cijena smještaja

Plaćanja

Hrvatsko društvo za zaštitu materijala
račun: HDZaMa (OIB: 58938402919)
IBAN: HR9623600001101507459
Zagrebačka banka, Savska c. 66, HR-10000 Zagreb
svrha doznake: MTECH 2021